התחברות

אלפא טק (4D) מניות ארה"ב

שער104.10
% שינוי-0.92
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5128327

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה104.10
מחיר פדיון104.10
שינוי ב-%-0.92
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר15-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - ארה"ב חשופת מט"ח
צמוד מט״ח90.62
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל90.26
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.50
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 10/09/2018

בכוונת מנהל הקרן לנהל את הקרן, בין היתר, באמצעות מודל אלפא טק. מודל אלפא טק - מודל שפותח על ידי אלפא טק, בין היתר, לצורך קביעת הנכסים אליהם תהיה הקרן חשופה ומשקלם. המודל האמור מבוסס בעיקר על נתוני תמחור כמותיים ו/או נתוני מסחר היסטוריים של מניות, תוך שימת דגש על מניות שהניבו בעבר תשואה גבוהה יחסית בשילוב עם סטיית תקן נמוכה יחסית, וזאת בכפוף למגבלות הנקבעות מעת לעת על ידי אלפא טק לגבי פיזור מינימלי של המניות האמורות ומשקל מקסימלי לכל מניה ובכפוף להוראות הדין. החשיפה למניות הנסחרות בארהב לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי
סיווג משניארה"ב חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם