התחברות

אלפא טק (4D) מניות חו"ל

שער106.24
% שינוי0.73
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129473

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה106.24
מחיר פדיון106.24
שינוי ב-%0.73
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר15:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות כללי בחו"ל - מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
צמוד מט״ח97.10
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל94.57
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.50
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 07/08/2019

החשיפה למניות הנסחרות בחול לא תפחת מ-%50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות %90 מהשקעות הקרן יהיו בנכסים שההכנסה מהם היתה פטורה ממס אילו התקבלה בידי תושב חוץ. חריגה מהשיעור האמור לתקופה מצטברת שאינה עולה על 10 ימים בשנת הכספים של הקרן לא תחשב כאי עמידה בהתחייבות האמורה. החשיפה למניות לא תעלה על %120 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-%50 מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על %120 מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-%120 -מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות כללי בחו"ל
סיווג משנימניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם