התחברות

אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

שער100.00
% שינוי-0.11
נכון ל:09/18/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129598

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה100.00
מחיר פדיון100.00
שינוי ב-%-0.11
מועד עדכון אחרון09/18/2019
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאלטשולר שחם
נאמן הקרןמזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה2B
תאריך הקמה09/16/2019
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ כללי - אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות
צמוד מט״ח15.91
צמוד מדד22.75
צמוד שקל28.89
חשיפה למניות6.20
חשיפה למניות חו"ל14.77
חשיפה לאג"ח חו"ל12.87
דמי ניהול0.70
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 07/23/2019

שיעור החשיפה בקרן לאגח מכל סוג, לרבות באמצעות תעודות פקדון, לא יפחת מ-%50. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על %30. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על %30. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על %10 מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם