מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוקטובר טרם נקבע 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר טרם נקבע 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר טרם נקבע 1|2017-12-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001420 OCT-T35 1972 82055450
P 001420 OCT-T35 274 82056037
C 001430 OCT-T35 1154 82085937
P 001430 OCT-T35 443 82086497
C 001440 OCT-T35 524 82055443
P 001440 OCT-T35 819 82056029
C 001450 OCT-T35 206 82085945
P 001450 OCT-T35 1509 82086505
C 001460 OCT-T35 67 82055435
P 001460 OCT-T35 2388 82056011