מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1406.80 0.99 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1407.71 1.32 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1407.76 1.13 1|2017-10-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001390 AUG-T35 1771 79.98 10235.6 82030222
P 001390 AUG-T35 68 -79.7 1840.4 82030800
C 001400 AUG-T35 915 112.79 11912.8 81988040
P 001400 AUG-T35 223 -71.81 6050.1 81988610
C 001410 AUG-T35 399 113.37 6778.1 82030214
P 001410 AUG-T35 699 -54.7 8342.3 82030792
C 001420 AUG-T35 143 78.75 1842.4 81988032
P 001420 AUG-T35 1444 -42.56 7060.6 81988602
C 001430 AUG-T35 52 44.44 387.1 82030206
P 001430 AUG-T35 2372 -29.17 2883.6 82030784