מדדים
נכס בסיס שער גלום יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יוני 1441.05 1.06 1|2017-06-30
ת"א-35 יולי 1441.67 1.31 1|2017-07-28
ת"א-35 אוגוסט 1441.76 3.05 1|2017-08-25
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2017-06-30
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2017-07-28
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2017-06-30
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2017-07-28
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
הרכב המדד
שם ני"ע שער % שינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001420 JUN-T35 2104 6.86 3098.5 81937617
P 001420 JUN-T35 44 -63.03 197.8 81938177
C 001430 JUN-T35 1200 8.21 5074.1 81964322
P 001430 JUN-T35 117 -56.67 667 81964892
C 001440 JUN-T35 470 -4.67 3847.2 81937625
P 001440 JUN-T35 383 -40.62 2219.9 81938185
C 001450 JUN-T35 152 -20 1652.5 81964330
P 001450 JUN-T35 1073 -19.14 3025.4 81964900
C 001460 JUN-T35 45 -38.36 361.2 81937633
P 001460 JUN-T35 1947 -12.1 1911.7 81938193