מדדים
נכס בסיס שער גלום יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יולי 1451.81 0.92 1|2017-07-28
ת"א-35 אוגוסט 1452.50 1.53 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1452.38 2.03 1|2017-09-29
ת"א-125 יולי 1300.28 1 21|2017-07-28
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2017-07-28
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
הרכב המדד
שם ני"ע שער % שינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001430 JUL-T35 2280 -20.67 1042.1 81988461
P 001430 JUL-T35 105 7.14 350.2 81989030
C 001440 JUL-T35 1390 -27.9 3049.2 81964041
P 001440 JUL-T35 220 22.22 1339.8 81964611
C 001450 JUL-T35 650 -42.43 3988.9 81988479
P 001450 JUL-T35 480 29.73 2115.9 81989048
C 001460 JUL-T35 250 -55.36 2075.6 81964058
P 001460 JUL-T35 1080 37.23 3406.8 81964629
C 001470 JUL-T35 92 -61.67 695.3 81988487
P 001470 JUL-T35 1920 30.08 1868.9 81989055