מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מרץ 1498.92 1.68 1|2018-03-30
ת"א-35 אפריל 1499.50 2.67 1|2018-04-27
ת"א-35 מאי 1495.11 1.91 1|2018-05-25
ת"א-35 שבוע הבא 1498.37 1.56 1|2018-03-02
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2018-05-25
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2018-05-25
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001480 MAR-T35 3363 -7.07 3484.7 82214297
P 001480 MAR-T35 1415 -1.12 6423.4 82214891
C 001490 MAR-T35 2631 -11.98 8599 82241803
P 001490 MAR-T35 1704 0.18 9104.4 82242413
C 001500 MAR-T35 2016 -13.1 8960 82214289
P 001500 MAR-T35 2081 1.02 8424.9 82214883
C 001510 MAR-T35 1462 -15.73 5601.9 82241795
P 001510 MAR-T35 2550 2.45 4234.6 82242405
C 001520 MAR-T35 1028 -19.18 3450.6 82214438
P 001520 MAR-T35 3107 3.53 3544.9 82215039