מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 דצמבר 1463.25 0.95 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1463.58 1.67 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1461.33 4.04 1|2018-02-23
ת"א-35 שבוע נוכחי 1463.05 1.07 1|2017-12-15
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001440 DEC-T35 2802 4.4 2898.5 82120833
P 001440 DEC-T35 463 -14.26 1556.1 82121401
C 001450 DEC-T35 2041 5.97 5476.8 82148826
P 001450 DEC-T35 700 -12.5 2724.8 82149394
C 001460 DEC-T35 1396 2.95 6393.5 82120841
P 001460 DEC-T35 1053 -11.74 4839 82121419
C 001470 DEC-T35 897 0.67 4363.6 82148834
P 001470 DEC-T35 1552 -9.45 4115.1 82149402
C 001480 DEC-T35 542 -1.45 2297.3 82120858
P 001480 DEC-T35 2203 -8.7 3717 82121427