מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ינואר 1534.80 0.96 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1535.48 1.38 1|2018-02-23
ת"א-35 מרץ 1534.81 0.55 1|2018-03-30
ת"א-35 שבוע נוכחי 1534.43 1.05 1|2018-01-19
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד