מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ספטמבר 1420.50 1.04 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1420.90 1.83 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1421.60 1.5 1|2017-11-24
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד