מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 פברואר 1497.28 0.99 1|2018-02-23
ת"א-35 מרץ 1498.46 1.33 1|2018-03-30
ת"א-35 אפריל 1494.86 0.75 1|2018-04-27
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד