מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1406.80 0.99 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1407.71 1.32 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1407.76 1.13 1|2017-10-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001390 SEP-T35 2761 28.3 2355.4 82055757
P 001390 SEP-T35 967 -34.93 2296.8 82056334
C 001400 SEP-T35 2056 31.37 4888.1 82029935
P 001400 SEP-T35 1253 -33.42 4343.5 82030511
C 001410 SEP-T35 1453 32.94 2591.6 82055740
P 001410 SEP-T35 1649 -32.03 3070.8 82056326
C 001420 SEP-T35 973 33.84 2449.8 82029927
P 001420 SEP-T35 2183 -26.87 2687.6 82030503
C 001430 SEP-T35 616 40 1178.5 82055732
P 001430 SEP-T35 2878 -22.9 1296.4 82056318