מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מרץ 1498.92 1.68 1|2018-03-30
ת"א-35 אפריל 1499.50 2.67 1|2018-04-27
ת"א-35 מאי 1495.11 1.91 1|2018-05-25
ת"א-35 שבוע הבא 1498.37 1.56 1|2018-03-02
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2018-05-25
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2018-05-25
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד