מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוקטובר 1440.69 1.04 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1441.31 1.19 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1441.98 1.32 1|2017-12-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001420 OCT-T35 2228 -16.71 4294.3 82055450
P 001420 OCT-T35 64 18.52 250.5 82056037
C 001430 OCT-T35 1328 -23.1 4854.9 82085937
P 001430 OCT-T35 138 25.45 829.7 82086497
C 001440 OCT-T35 557 -37.35 9753.4 82055443
P 001440 OCT-T35 366 39.16 3850.8 82056029
C 001450 OCT-T35 157 -50.78 2565.4 82085945
P 001450 OCT-T35 960 40.97 6840.9 82086505
C 001460 OCT-T35 35 -59.77 354.2 82055435
P 001460 OCT-T35 1894 30.89 4060.3 82056011