מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 דצמבר 1473.97 0.71 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1474.42 1.35 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1470.76 1.5 1|2018-02-23
ת"א-35 שבוע נוכחי 1473.75 0.96 1|2017-12-22
ת"א-125 דצמבר 1333.52 0.3 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד