מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1394.35 1.08 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1395.45 1.35 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1398.01 1.74 1|2017-10-27
ת"א-35 שבוע הבא 1395.23 1.66 1|2017-09-01
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001360 OCT-T35 5385 0.79 80.8 82055484
P 001360 OCT-T35 920 21.05 47.5 82056060
C 001380 OCT-T35 3880 0.52 7.8 82055476
P 001380 OCT-T35 1311 15 64.6 82056052
C 001400 OCT-T35 1986 -20.72 291.8 82055468
P 001400 OCT-T35 2181 23.22 148.7 82056045
C 001420 OCT-T35 1131 -20.18 155.3 82055450
P 001420 OCT-T35 3316 18.68 275.4 82056037
C 001440 OCT-T35 568 -19.43 72.5 82055443
P 001440 OCT-T35 4982 18.7 456.6 82056029