מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1406.80 0.99 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1407.71 1.32 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1407.76 1.13 1|2017-10-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001250 AUG-TL1 1980 35.62 2 82034208
P 001250 AUG-TL1 165 82034711
C 001260 AUG-TL1 650 81992109
P 001260 AUG-TL1 468 81992620
C 001270 AUG-TL1 199 82034190
P 001270 AUG-TL1 1385 82034703
C 001280 AUG-TL1 125 25 0.6 81992091
P 001280 AUG-TL1 1847 81992612
C 001290 AUG-TL1 38 82034182
P 001290 AUG-TL1 2930 82034695