מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוקטובר 1436.51 1.14 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1437.03 1.25 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1438.10 1.62 1|2017-12-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד