מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 נובמבר 1405.97 1.05 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1406.70 1.09 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1405.38 0.65 1|2018-01-26
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד