מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1393.88 1.26 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1394.35 1.25 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר טרם נקבע 1|2017-10-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001240 SEP-TL1 5425 82033952
P 001240 SEP-TL1 טרם נקבע 82034463
C 001250 SEP-TL1 טרם נקבע 82059767
P 001250 SEP-TL1 טרם נקבע 82060286
C 001260 SEP-TL1 1900 82033945
P 001260 SEP-TL1 טרם נקבע 82034455
C 001270 SEP-TL1 טרם נקבע 82059759
P 001270 SEP-TL1 טרם נקבע 82060278
C 001280 SEP-TL1 2800 82033937
P 001280 SEP-TL1 טרם נקבע 82034448