מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1394.35 1.08 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1395.45 1.35 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1398.01 1.74 1|2017-10-27
ת"א-35 שבוע הבא 1395.23 1.66 1|2017-09-01
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001220 OCT-TL1 טרם נקבע 82059528
P 001220 OCT-TL1 טרם נקבע 82060047
C 001240 OCT-TL1 6300 82059510
P 001240 OCT-TL1 טרם נקבע 82060039
C 001260 OCT-TL1 4665 82059502
P 001260 OCT-TL1 טרם נקבע 82060021
C 001280 OCT-TL1 3250 82059494
P 001280 OCT-TL1 טרם נקבע 82060013
C 001300 OCT-TL1 2010 82059486
P 001300 OCT-TL1 4068 82060005