מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 דצמבר 1474.45 0.72 1|2017-12-29
ת"א-35 ינואר 1475.02 1.38 1|2018-01-26
ת"א-35 פברואר 1471.86 1.77 1|2018-02-23
ת"א-35 שבוע נוכחי 1474.28 0.95 1|2017-12-22
ת"א-125 דצמבר 1333.52 0.3 21|2017-12-29
ת"א-125 ינואר טרם נקבע 21|2018-01-26
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 ינואר טרם נקבע 4|2018-01-26
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד