מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוקטובר 1440.69 1.04 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1441.31 1.19 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1441.98 1.32 1|2017-12-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001290 OCT-TL1 2865 -5.76 11.5 82090051
P 001290 OCT-TL1 36 -10 0.1 82090556
C 001300 OCT-TL1 2200 82059486
P 001300 OCT-TL1 64 82060005
C 001310 OCT-TL1 670 82090069
P 001310 OCT-TL1 720 82090564
C 001320 OCT-TL1 370 -27.45 1.9 82059619
P 001320 OCT-TL1 480 -5.88 2.4 82060138
C 001330 OCT-TL1 151 82090077
P 001330 OCT-TL1 1900 82090572