מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1394.35 1.08 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1395.45 1.35 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1398.01 1.74 1|2017-10-27
ת"א-35 שבוע הבא 1395.23 1.66 1|2017-09-01
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001770 AUG-BNK 4000 82031535
P 001770 AUG-BNK 2726 82032046
C 001780 AUG-BNK 2650 81989402
P 001780 AUG-BNK טרם נקבע 81989907
C 001790 AUG-BNK טרם נקבע 82031543
P 001790 AUG-BNK טרם נקבע 82032053
C 001800 AUG-BNK טרם נקבע 81989410
P 001800 AUG-BNK טרם נקבע 81989915
C 001810 AUG-BNK טרם נקבע 82031550
P 001810 AUG-BNK טרם נקבע 82032061