מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 ספטמבר 1420.50 1.04 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1420.90 1.83 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1421.60 1.5 1|2017-11-24
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001760 SEP-BNK טרם נקבע 82031279
P 001760 SEP-BNK 3000 82031782
C 001770 SEP-BNK טרם נקבע 82057035
P 001770 SEP-BNK טרם נקבע 82057563
C 001780 SEP-BNK 1697 82031287
P 001780 SEP-BNK 2750 82031790
C 001790 SEP-BNK טרם נקבע 82057043
P 001790 SEP-BNK 3000 82057571
C 001800 SEP-BNK 3000 82031295
P 001800 SEP-BNK טרם נקבע 82031808