מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1393.88 1.26 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1394.35 1.25 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר טרם נקבע 1|2017-10-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001780 SEP-BNK 5680 82031287
P 001780 SEP-BNK 5130 82031790
C 001790 SEP-BNK טרם נקבע 82057043
P 001790 SEP-BNK 3000 82057571
C 001800 SEP-BNK 3000 82031295
P 001800 SEP-BNK טרם נקבע 82031808
C 001810 SEP-BNK טרם נקבע 82057050
P 001810 SEP-BNK טרם נקבע 82057589
C 001820 SEP-BNK טרם נקבע 82031303
P 001820 SEP-BNK טרם נקבע 82031816