מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 פברואר 1502.47 1.09 1|2018-02-23
ת"א-35 מרץ 1503.25 1.38 1|2018-03-30
ת"א-35 אפריל 1503.40 1.54 1|2018-04-27
ת"א-35 שבוע הבא 1502.77 1.17 1|2018-03-02
ת"א-125 פברואר טרם נקבע 21|2018-02-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 פברואר טרם נקבע 4|2018-02-23
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד