מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוגוסט 1394.35 1.08 1|2017-08-25
ת"א-35 ספטמבר 1395.45 1.35 1|2017-09-29
ת"א-35 אוקטובר 1398.01 1.74 1|2017-10-27
ת"א-35 שבוע הבא 1395.23 1.66 1|2017-09-01
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2017-08-25
ת"א-125 ספטמבר טרם נקבע 21|2017-09-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2017-08-25
ת"א-בנקים-5 ספטמבר טרם נקבע 4|2017-09-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001760 OCT-BNK טרם נקבע 82056599
P 001760 OCT-BNK 2250 82057126
C 001780 OCT-BNK 2200 82056771
P 001780 OCT-BNK 2750 82057308
C 001800 OCT-BNK 3000 82056789
P 001800 OCT-BNK 3750 82057316
C 001820 OCT-BNK 2000 82056797
P 001820 OCT-BNK 3925 82057324
C 001840 OCT-BNK 2750 82056805
P 001840 OCT-BNK טרם נקבע 82057332