מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אוקטובר 1436.51 1.14 1|2017-10-27
ת"א-35 נובמבר 1437.03 1.25 1|2017-11-24
ת"א-35 דצמבר 1438.10 1.62 1|2017-12-29
ת"א-125 אוקטובר טרם נקבע 21|2017-10-27
ת"א-125 נובמבר טרם נקבע 21|2017-11-24
ת"א-125 דצמבר טרם נקבע 21|2017-12-29
ת"א-בנקים-5 אוקטובר טרם נקבע 4|2017-10-27
ת"א-בנקים-5 נובמבר טרם נקבע 4|2017-11-24
ת"א-בנקים-5 דצמבר טרם נקבע 4|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001810 OCT-BNK טרם נקבע 82087073
P 001810 OCT-BNK טרם נקבע 82087610
C 001820 OCT-BNK 2000 82056797
P 001820 OCT-BNK 3925 82057324
C 001830 OCT-BNK טרם נקבע 82087081
P 001830 OCT-BNK טרם נקבע 82087628
C 001840 OCT-BNK 2750 82056805
P 001840 OCT-BNK טרם נקבע 82057332
C 001850 OCT-BNK טרם נקבע 82087099
P 001850 OCT-BNK טרם נקבע 82087636