מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.62 0.54 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.29 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.62 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.60 0.25 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.59 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע נוכחי 3.62 2|2017-08-23
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד