מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.62 0.67 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.46 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.61 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.60 2.06 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.57 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע הבא 3.62 2|2017-08-23
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0357.5 AUG-DLR 510 4.08 63 82028515
P 0357.5 AUG-DLR 24 -20 4.4 82028549
C 0360.0 AUG-DLR 300 7.14 197.6 82009994
P 0360.0 AUG-DLR 68 -10.53 42.9 82010133
C 0362.5 AUG-DLR 150 7.91 56 82049552
P 0362.5 AUG-DLR 170 -5.56 35.1 82049560
C 0365.0 AUG-DLR 70 7.69 29.7 82010083
P 0365.0 AUG-DLR 350 29.5 82010224
C 0367.5 AUG-DLR 24 -25 1.5 82075458
P 0367.5 AUG-DLR 560 6.67 9.5 82075466