מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל ספטמבר 3.51 1 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.51 0.93 2|2017-10-25
דולר/שקל נובמבר 3.51 1.92 2|2017-11-29
דולר/שקל דצמבר 3.50 0.92 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.48 0.05 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע נוכחי טרם נקבע 2|2017-09-20
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל נובמבר טרם נקבע 5|2017-11-29
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0347.5 SEP-DLR 406 -15.77 50.3 82110222
P 0347.5 SEP-DLR 15 15.38 18.8 82110230
C 0350.0 SEP-DLR 219 -21.22 183.1 81935686
P 0350.0 SEP-DLR 74 37.04 101.9 81935793
C 0352.5 SEP-DLR 82 -37.4 135 82053356
P 0352.5 SEP-DLR 193 28.67 204.8 82053380
C 0355.0 SEP-DLR 29 -35.56 230.2 82028010
P 0355.0 SEP-DLR 390 22.26 2328.8 82028051
C 0357.5 SEP-DLR 8 -46.67 7.1 82053349
P 0357.5 SEP-DLR 604 8.24 184.4 82053372