מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.62 0.67 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.5 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.62 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.61 0.81 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.58 3.05 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע הבא 3.62 2|2017-08-23
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0357.5 SEP-DLR 590 0.85 1.8 82053349
P 0357.5 SEP-DLR 111 -9.76 9 82053372
C 0360.0 SEP-DLR 416 -0.72 30.3 81935678
P 0360.0 SEP-DLR 201 -7.37 33.4 81935785
C 0362.5 SEP-DLR 261 -8.42 19.8 82053364
P 0362.5 SEP-DLR 314 3.1 82053398
C 0365.0 SEP-DLR 162 -10 91.4 82028028
P 0365.0 SEP-DLR 460 -8.55 16.7 82028069
C 0367.5 SEP-DLR 115 -1.71 24.9 82075391
P 0367.5 SEP-DLR 640 -8.57 1.3 82075409