מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.62 0.67 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.5 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.62 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.61 0.81 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.58 3.05 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע הבא 3.62 2|2017-08-23
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0350.0 OCT-DLR 680 82053521
P 0350.0 OCT-DLR 78 -37.6 0.4 82053620
C 0355.0 OCT-DLR 520 82053588
P 0355.0 OCT-DLR 210 82053687
C 0360.0 OCT-DLR 340 82053513
P 0360.0 OCT-DLR 320 -17.95 1.6 82053612
C 0365.0 OCT-DLR 210 82053604
P 0365.0 OCT-DLR 840 82053703
C 0370.0 OCT-DLR 113 82053554
P 0370.0 OCT-DLR 1200 82053653