מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל ספטמבר 3.51 1 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.51 0.93 2|2017-10-25
דולר/שקל נובמבר 3.51 1.92 2|2017-11-29
דולר/שקל דצמבר 3.50 0.92 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.48 0.05 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע נוכחי טרם נקבע 2|2017-09-20
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל נובמבר טרם נקבע 5|2017-11-29
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0345.0 OCT-DLR 696 -7.2 26.9 82053596
P 0345.0 OCT-DLR 65 -7.14 6.6 82053695
C 0347.5 OCT-DLR 535 -5.64 10.7 82110263
P 0347.5 OCT-DLR 127 15.45 24.8 82110297
C 0350.0 OCT-DLR 340 -10.05 1181.8 82053521
P 0350.0 OCT-DLR 231 21.58 473.7 82053620
C 0352.5 OCT-DLR 211 -12.08 1122.1 82105909
P 0352.5 OCT-DLR 359 14.7 1621.7 82106048
C 0355.0 OCT-DLR 133 -15.29 3054 82053588
P 0355.0 OCT-DLR 520 11.11 9460.6 82053687