מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.62 0.54 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.29 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.62 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.60 0.25 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.59 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע נוכחי 3.62 2|2017-08-23
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0340.0 DEC-DLR 2100 81897431
P 0340.0 DEC-DLR 87 81897449
C 0350.0 DEC-DLR 1250 81849341
P 0350.0 DEC-DLR 191 81849424
C 0360.0 DEC-DLR 530 -8.62 53 81849333
P 0360.0 DEC-DLR 530 5.16 15.4 81849416
C 0370.0 DEC-DLR 220 -8.71 3.7 81849325
P 0370.0 DEC-DLR 1153 81849408
C 0380.0 DEC-DLR 105 81849317
P 0380.0 DEC-DLR 1970 81849390