מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.62 0.95 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.97 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.61 7 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.60 0.8 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.57 2|2018-06-27
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0340.0 JUN-DLR 1697 82028333
P 0340.0 JUN-DLR 250 82028408
C 0350.0 JUN-DLR 1080 82028325
P 0350.0 JUN-DLR 690 82028390
C 0360.0 JUN-DLR 650 82028366
P 0360.0 JUN-DLR 1000 1.42 6 82028432
C 0370.0 JUN-DLR 450 82028374
P 0370.0 JUN-DLR 1646 82028440
C 0380.0 JUN-DLR 267 82028382
P 0380.0 JUN-DLR 2500 82028457