מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל פברואר 3.49 0.98 2|2018-02-28
דולר/שקל מרץ 3.49 0.95 2|2018-03-28
דולר/שקל אפריל 3.48 0.04 2|2018-04-25
דולר/שקל יוני 3.47 0.24 2|2018-06-27
דולר/שקל דצמבר 3.43 20.59 2|2018-12-26
יורו/שקל פברואר טרם נקבע 5|2018-02-28
יורו/שקל מרץ טרם נקבע 5|2018-03-28
יורו/שקל אפריל טרם נקבע 5|2018-04-25
יורו/שקל יוני טרם נקבע 5|2018-06-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0330.0 JUN-DLR 1800 -3.23 3.6 82028341
P 0330.0 JUN-DLR 50 82028416
C 0340.0 JUN-DLR 1000 -1.28 52 82028333
P 0340.0 JUN-DLR 200 82028408
C 0350.0 JUN-DLR 462 -3.75 24 82028325
P 0350.0 JUN-DLR 730 5.34 33.6 82028390
C 0360.0 JUN-DLR 200 13 82028366
P 0360.0 JUN-DLR 1403 82028432
C 0370.0 JUN-DLR 130 82028374
P 0370.0 JUN-DLR 2270 82028440