מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל דצמבר 3.52 0.98 2|2017-12-27
דולר/שקל ינואר 3.52 0.95 2|2018-01-31
דולר/שקל פברואר 3.51 2 2|2018-02-28
דולר/שקל מרץ 3.51 0.17 2|2018-03-28
דולר/שקל יוני 3.49 0.99 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע נוכחי טרם נקבע 2|2017-12-13
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
יורו/שקל ינואר טרם נקבע 5|2018-01-31
יורו/שקל פברואר טרם נקבע 5|2018-02-28
יורו/שקל מרץ טרם נקבע 5|2018-03-28
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0330.0 JUN-DLR 1980 82028341
P 0330.0 JUN-DLR 115 2.6 82028416
C 0340.0 JUN-DLR 1175 3.25 55.2 82028333
P 0340.0 JUN-DLR 280 82028408
C 0350.0 JUN-DLR 614 4.07 14656.7 82028325
P 0350.0 JUN-DLR 707 -3.15 17473.2 82028390
C 0360.0 JUN-DLR 290 0.3 82028366
P 0360.0 JUN-DLR 1380 -14.66 2.8 82028432
C 0370.0 JUN-DLR 145 82028374
P 0370.0 JUN-DLR 2390 82028440