מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוקטובר 3.51 0.99 2|2017-10-25
דולר/שקל נובמבר 3.50 0.98 2|2017-11-29
דולר/שקל דצמבר 3.50 1 2|2017-12-27
דולר/שקל מרץ 3.48 0.08 2|2018-03-28
דולר/שקל יוני 3.47 1.5 2|2018-06-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל נובמבר טרם נקבע 5|2017-11-29
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
יורו/שקל מרץ טרם נקבע 5|2018-03-28
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0330.0 JUN-DLR 1916 -0.73 9.6 82028341
P 0330.0 JUN-DLR 170 1.7 82028416
C 0340.0 JUN-DLR 1406 82028333
P 0340.0 JUN-DLR 420 82028408
C 0350.0 JUN-DLR 665 82028325
P 0350.0 JUN-DLR 880 0.46 2.6 82028390
C 0360.0 JUN-DLR 350 82028366
P 0360.0 JUN-DLR 1500 82028432
C 0370.0 JUN-DLR 191 1.6 2.1 82028374
P 0370.0 JUN-DLR 2440 82028440