מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל ינואר 3.44 0.83 2|2018-01-31
דולר/שקל פברואר 3.44 0.22 2|2018-02-28
דולר/שקל מרץ 3.43 0.73 2|2018-03-28
דולר/שקל יוני 3.42 0.99 2|2018-06-27
דולר/שקל דצמבר 3.38 1.12 2|2018-12-26
דולר/שקל שבוע הבא 3.44 1.38 2|2018-01-24
יורו/שקל ינואר טרם נקבע 5|2018-01-31
יורו/שקל פברואר טרם נקבע 5|2018-02-28
יורו/שקל מרץ טרם נקבע 5|2018-03-28
יורו/שקל יוני טרם נקבע 5|2018-06-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד