מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.62 0.67 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.5 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.62 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.61 0.81 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.58 3.05 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע הבא 3.62 2|2017-08-23
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0420.0 SEP-EUR טרם נקבע 81935967
P 0420.0 SEP-EUR טרם נקבע 81936080
C 0422.5 SEP-EUR טרם נקבע 82053448
P 0422.5 SEP-EUR טרם נקבע 82053489
C 0425.0 SEP-EUR טרם נקבע 82049537
P 0425.0 SEP-EUR טרם נקבע 82049545
C 0427.5 SEP-EUR טרם נקבע 82073594
P 0427.5 SEP-EUR טרם נקבע 82073628
C 0430.0 SEP-EUR טרם נקבע 81935975
P 0430.0 SEP-EUR טרם נקבע 81936098