מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל נובמבר 3.52 1.58 2|2017-11-29
דולר/שקל דצמבר 3.52 1.04 2|2017-12-27
דולר/שקל ינואר 3.51 0.36 2|2018-01-31
דולר/שקל מרץ 3.50 2|2018-03-28
דולר/שקל יוני 3.49 2.47 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע הבא 3.52 0.87 2|2017-11-22
יורו/שקל נובמבר טרם נקבע 5|2017-11-29
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
יורו/שקל ינואר טרם נקבע 5|2018-01-31
יורו/שקל מרץ טרם נקבע 5|2018-03-28
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד