מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל ספטמבר 3.51 1 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.51 0.93 2|2017-10-25
דולר/שקל נובמבר 3.51 1.92 2|2017-11-29
דולר/שקל דצמבר 3.50 0.92 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.48 0.05 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע נוכחי טרם נקבע 2|2017-09-20
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל נובמבר טרם נקבע 5|2017-11-29
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0415.0 OCT-EUR טרם נקבע 82053794
P 0415.0 OCT-EUR טרם נקבע 82053919
C 0417.5 OCT-EUR טרם נקבע 82108309
P 0417.5 OCT-EUR טרם נקבע 82108317
C 0420.0 OCT-EUR טרם נקבע 82053711
P 0420.0 OCT-EUR טרם נקבע 82053836
C 0422.5 OCT-EUR טרם נקבע 82106204
P 0422.5 OCT-EUR טרם נקבע 82106378
C 0425.0 OCT-EUR טרם נקבע 82053810
P 0425.0 OCT-EUR טרם נקבע 82053935