מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל ינואר 3.41 0.62 2|2018-01-31
דולר/שקל פברואר 3.41 0.48 2|2018-02-28
דולר/שקל מרץ 3.41 0.02 2|2018-03-28
דולר/שקל יוני 3.40 0.92 2|2018-06-27
דולר/שקל דצמבר 3.36 2.58 2|2018-12-26
דולר/שקל שבוע הבא 3.42 2.69 2|2018-01-24
יורו/שקל ינואר טרם נקבע 5|2018-01-31
יורו/שקל פברואר טרם נקבע 5|2018-02-28
יורו/שקל מרץ טרם נקבע 5|2018-03-28
יורו/שקל יוני טרם נקבע 5|2018-06-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד