מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל אוגוסט 3.63 0.51 2|2017-08-30
דולר/שקל ספטמבר 3.62 0.62 2|2017-09-27
דולר/שקל אוקטובר 3.62 2|2017-10-25
דולר/שקל דצמבר 3.61 0.2 2|2017-12-27
דולר/שקל יוני 3.58 0.05 2|2018-06-27
דולר/שקל שבוע הבא 3.63 5 2|2017-08-23
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2017-08-30
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2017-09-27
יורו/שקל אוקטובר טרם נקבע 5|2017-10-25
יורו/שקל דצמבר טרם נקבע 5|2017-12-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0400.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028077
P 0400.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028192
C 0410.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028127
P 0410.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028242
C 0420.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028135
P 0420.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028259
C 0430.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028143
P 0430.0 DEC-EUR טרם נקבע 82028267
C 0440.0 DEC-EUR טרם נקבע 82029869
P 0440.0 DEC-EUR טרם נקבע 82029877