כתבי אופציה
מדדי מניות של נכס הבסיס מספר נכסי בסיס (מניות) מספר כתבי אופציות
כתבי אופציה
ת"א-125 6 8 137
ת"א-צמיחה 14 22 163
מאגר משלים 29 32 0
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
הרכב המדד
רציו אפ 18 3.1 0 300.35 3940285
כלכלית ים אפ 9 459 -0.58 53.13 1980382
סלע נדלן אפ 3 94.7 3.05 19.59 1135565
רציו אפ 17 3.1 0 19.47 3940277
דיסק השק אפ 6 691.7 1.99 16.1 6390314
דיסק השק אפ 5 723.9 3.15 4.96 6390306
אלוני חץ אפ 15 89.9 -4.56 4.27 3900396
ביג אפ 4 824.4 0 1139724