כתבי אופציה
מדדי מניות של נכס הבסיס מספר נכסי בסיס (מניות) מספר כתבי אופציות
כתבי אופציה
ת"א-125 5 6 137
ת"א-צמיחה 15 22 163
מאגר משלים 25 30 0
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
הרכב המדד
רציו אפ 17 3.5 -5.41 217.21 3940277
רציו אפ 18 4.7 -4.08 105.53 3940285
סלע נדלן אפ 3 113.7 7.37 5.25 1135565
דיסק השק אפ 6 767.7 0.09 1.16 6390314
ביג אפ 4 584 0 1139724
כלכלית ים אפ 9 480.9 0 1980382