כתבי אופציה
מדדי מניות של נכס הבסיס מספר נכסי בסיס (מניות) מספר כתבי אופציות
כתבי אופציה
ת"א-125 6 9 137
ת"א-צמיחה 14 23 163
מאגר משלים 28 32 0
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
הרכב המדד
אלוני חץ אפ 15 261.8 4.76 331.95 3900396
רציו אפ 18 4.4 2.33 133.74 3940285
דיסק השק אפ 6 752.3 2.4 42.15 6390314
רציו אפ 17 4.4 0 31.73 3940277
דיסק השק אפ 5 758.2 0.18 20.65 6390306
ביג אפ 4 1582 12.2 0.4 1139724
סלע נדלן אפ 3 81.8 4.74 0.23 1135565
כלכלית ים אפ 9 414.9 0 1980382
רציו אפ 14 1 0 3940244