מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
כיל אוקטובר טרם נקבע 8|2017-10-27
כיל נובמבר טרם נקבע 8|2017-11-24
כיל דצמבר טרם נקבע 8|2017-12-29
פועלים אוקטובר טרם נקבע 9|2017-10-27
פועלים נובמבר טרם נקבע 9|2017-11-24
פועלים דצמבר טרם נקבע 9|2017-12-29
לאומי אוקטובר טרם נקבע 10|2017-10-27
לאומי נובמבר טרם נקבע 10|2017-11-24
לאומי דצמבר טרם נקבע 10|2017-12-29
טבע אוקטובר טרם נקבע 11|2017-10-27
טבע נובמבר טרם נקבע 11|2017-11-24
טבע דצמבר טרם נקבע 11|2017-12-29
דיסקונט אוקטובר טרם נקבע 12|2017-10-27
דיסקונט נובמבר טרם נקבע 12|2017-11-24
דיסקונט דצמבר טרם נקבע 12|2017-12-29
מזרחי אוקטובר טרם נקבע 13|2017-10-27
מזרחי נובמבר טרם נקבע 13|2017-11-24
מזרחי דצמבר טרם נקבע 13|2017-12-29
בזק אוקטובר טרם נקבע 19|2017-10-27
בזק נובמבר טרם נקבע 19|2017-11-24
בזק דצמבר טרם נקבע 19|2017-12-29
פריגו אוקטובר טרם נקבע 20|2017-10-27
פריגו נובמבר טרם נקבע 20|2017-11-24
פריגו דצמבר טרם נקבע 20|2017-12-29
בינלאומי אוקטובר טרם נקבע 22|2017-10-27
בינלאומי נובמבר טרם נקבע 22|2017-11-24
בינלאומי דצמבר טרם נקבע 22|2017-12-29
נייס אוקטובר טרם נקבע 23|2017-10-27
נייס נובמבר טרם נקבע 23|2017-11-24
נייס דצמבר טרם נקבע 23|2017-12-29
דלק קבוצה אוקטובר טרם נקבע 24|2017-10-27
דלק קבוצה נובמבר טרם נקבע 24|2017-11-24
דלק קבוצה דצמבר טרם נקבע 24|2017-12-29
ישראמקו יהש אוקטובר טרם נקבע 25|2017-10-27
ישראמקו יהש נובמבר טרם נקבע 25|2017-11-24
ישראמקו יהש דצמבר טרם נקבע 25|2017-12-29
חברה לישראל אוקטובר טרם נקבע 26|2017-10-27
חברה לישראל נובמבר טרם נקבע 26|2017-11-24
חברה לישראל דצמבר טרם נקבע 26|2017-12-29
פרוטרום אוקטובר טרם נקבע 28|2017-10-27
פרוטרום נובמבר טרם נקבע 28|2017-11-24
פרוטרום דצמבר טרם נקבע 28|2017-12-29
אלביט מערכות אוקטובר טרם נקבע 29|2017-10-27
אלביט מערכות נובמבר טרם נקבע 29|2017-11-24
אלביט מערכות דצמבר טרם נקבע 29|2017-12-29
עזריאלי קבוצה אוקטובר טרם נקבע 30|2017-10-27
עזריאלי קבוצה נובמבר טרם נקבע 30|2017-11-24
עזריאלי קבוצה דצמבר טרם נקבע 30|2017-12-29
דלק קידוחים יהש אוקטובר טרם נקבע 31|2017-10-27
דלק קידוחים יהש נובמבר טרם נקבע 31|2017-11-24
דלק קידוחים יהש דצמבר טרם נקבע 31|2017-12-29
פז נפט אוקטובר טרם נקבע 32|2017-10-27
פז נפט נובמבר טרם נקבע 32|2017-11-24
פז נפט דצמבר טרם נקבע 32|2017-12-29
גזית גלוב אוקטובר טרם נקבע 33|2017-10-27
גזית גלוב נובמבר טרם נקבע 33|2017-11-24
גזית גלוב דצמבר טרם נקבע 33|2017-12-29
מליסרון אוקטובר טרם נקבע 34|2017-10-27
מליסרון נובמבר טרם נקבע 34|2017-11-24
מליסרון דצמבר טרם נקבע 34|2017-12-29
שטראוס אוקטובר טרם נקבע 35|2017-10-27
שטראוס נובמבר טרם נקבע 35|2017-11-24
שטראוס דצמבר טרם נקבע 35|2017-12-29
מיילן אוקטובר טרם נקבע 38|2017-10-27
מיילן נובמבר טרם נקבע 38|2017-11-24
מיילן דצמבר טרם נקבע 38|2017-12-29
פרטנר אוקטובר טרם נקבע 39|2017-10-27
פרטנר נובמבר טרם נקבע 39|2017-11-24
פרטנר דצמבר טרם נקבע 39|2017-12-29
סלקום אוקטובר טרם נקבע 40|2017-10-27
סלקום נובמבר טרם נקבע 40|2017-11-24
סלקום דצמבר טרם נקבע 40|2017-12-29
הראל השקעות אוקטובר טרם נקבע 41|2017-10-27
הראל השקעות נובמבר טרם נקבע 41|2017-11-24
הראל השקעות דצמבר טרם נקבע 41|2017-12-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 1875.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103052
P 1875.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103706
C 1900.0 OCT-LUM 300 82102641
P 1900.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103292
C 1925.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103060
P 1925.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103714
C 1950.0 OCT-LUM 70 82102658
P 1950.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103300
C 1975.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103078
P 1975.0 OCT-LUM טרם נקבע 82103722