מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
כיל דצמבר טרם נקבע 8|2017-12-29
כיל ינואר טרם נקבע 8|2018-01-26
כיל פברואר טרם נקבע 8|2018-02-23
פועלים דצמבר טרם נקבע 9|2017-12-29
פועלים ינואר טרם נקבע 9|2018-01-26
פועלים פברואר טרם נקבע 9|2018-02-23
לאומי דצמבר טרם נקבע 10|2017-12-29
לאומי ינואר טרם נקבע 10|2018-01-26
לאומי פברואר טרם נקבע 10|2018-02-23
טבע דצמבר טרם נקבע 11|2017-12-29
טבע ינואר טרם נקבע 11|2018-01-26
טבע פברואר טרם נקבע 11|2018-02-23
דיסקונט דצמבר טרם נקבע 12|2017-12-29
דיסקונט ינואר טרם נקבע 12|2018-01-26
דיסקונט פברואר טרם נקבע 12|2018-02-23
מזרחי דצמבר טרם נקבע 13|2017-12-29
מזרחי ינואר טרם נקבע 13|2018-01-26
מזרחי פברואר טרם נקבע 13|2018-02-23
בזק דצמבר טרם נקבע 19|2017-12-29
בזק ינואר טרם נקבע 19|2018-01-26
בזק פברואר טרם נקבע 19|2018-02-23
פריגו דצמבר טרם נקבע 20|2017-12-29
פריגו ינואר טרם נקבע 20|2018-01-26
פריגו פברואר טרם נקבע 20|2018-02-23
בינלאומי דצמבר טרם נקבע 22|2017-12-29
בינלאומי ינואר טרם נקבע 22|2018-01-26
בינלאומי פברואר טרם נקבע 22|2018-02-23
נייס דצמבר טרם נקבע 23|2017-12-29
נייס ינואר טרם נקבע 23|2018-01-26
נייס פברואר טרם נקבע 23|2018-02-23
דלק קבוצה דצמבר טרם נקבע 24|2017-12-29
דלק קבוצה ינואר טרם נקבע 24|2018-01-26
דלק קבוצה פברואר טרם נקבע 24|2018-02-23
ישראמקו יהש דצמבר טרם נקבע 25|2017-12-29
ישראמקו יהש ינואר טרם נקבע 25|2018-01-26
ישראמקו יהש פברואר טרם נקבע 25|2018-02-23
חברה לישראל דצמבר טרם נקבע 26|2017-12-29
חברה לישראל ינואר טרם נקבע 26|2018-01-26
חברה לישראל פברואר טרם נקבע 26|2018-02-23
פרוטרום דצמבר טרם נקבע 28|2017-12-29
פרוטרום ינואר טרם נקבע 28|2018-01-26
פרוטרום פברואר טרם נקבע 28|2018-02-23
אלביט מערכות דצמבר טרם נקבע 29|2017-12-29
אלביט מערכות ינואר טרם נקבע 29|2018-01-26
אלביט מערכות פברואר טרם נקבע 29|2018-02-23
עזריאלי קבוצה דצמבר טרם נקבע 30|2017-12-29
עזריאלי קבוצה ינואר טרם נקבע 30|2018-01-26
עזריאלי קבוצה פברואר טרם נקבע 30|2018-02-23
דלק קידוחים יהש דצמבר טרם נקבע 31|2017-12-29
דלק קידוחים יהש ינואר טרם נקבע 31|2018-01-26
דלק קידוחים יהש פברואר טרם נקבע 31|2018-02-23
פז נפט דצמבר טרם נקבע 32|2017-12-29
פז נפט ינואר טרם נקבע 32|2018-01-26
פז נפט פברואר טרם נקבע 32|2018-02-23
גזית גלוב דצמבר טרם נקבע 33|2017-12-29
גזית גלוב ינואר טרם נקבע 33|2018-01-26
גזית גלוב פברואר טרם נקבע 33|2018-02-23
מליסרון דצמבר טרם נקבע 34|2017-12-29
מליסרון ינואר טרם נקבע 34|2018-01-26
מליסרון פברואר טרם נקבע 34|2018-02-23
שטראוס דצמבר טרם נקבע 35|2017-12-29
שטראוס ינואר טרם נקבע 35|2018-01-26
שטראוס פברואר טרם נקבע 35|2018-02-23
פרטנר דצמבר טרם נקבע 39|2017-12-29
פרטנר ינואר טרם נקבע 39|2018-01-26
פרטנר פברואר טרם נקבע 39|2018-02-23
סלקום דצמבר טרם נקבע 40|2017-12-29
סלקום ינואר טרם נקבע 40|2018-01-26
סלקום פברואר טרם נקבע 40|2018-02-23
הראל השקעות דצמבר טרם נקבע 41|2017-12-29
הראל השקעות ינואר טרם נקבע 41|2018-01-26
הראל השקעות פברואר טרם נקבע 41|2018-02-23
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד