מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
כיל ספטמבר טרם נקבע 8|2017-09-29
כיל אוקטובר טרם נקבע 8|2017-10-27
כיל נובמבר טרם נקבע 8|2017-11-24
פועלים ספטמבר טרם נקבע 9|2017-09-29
פועלים אוקטובר טרם נקבע 9|2017-10-27
פועלים נובמבר טרם נקבע 9|2017-11-24
לאומי ספטמבר טרם נקבע 10|2017-09-29
לאומי אוקטובר טרם נקבע 10|2017-10-27
לאומי נובמבר טרם נקבע 10|2017-11-24
טבע ספטמבר טרם נקבע 11|2017-09-29
טבע אוקטובר טרם נקבע 11|2017-10-27
טבע נובמבר טרם נקבע 11|2017-11-24
דיסקונט ספטמבר טרם נקבע 12|2017-09-29
דיסקונט אוקטובר טרם נקבע 12|2017-10-27
דיסקונט נובמבר טרם נקבע 12|2017-11-24
מזרחי ספטמבר טרם נקבע 13|2017-09-29
מזרחי אוקטובר טרם נקבע 13|2017-10-27
מזרחי נובמבר טרם נקבע 13|2017-11-24
בזק ספטמבר טרם נקבע 19|2017-09-29
בזק אוקטובר טרם נקבע 19|2017-10-27
בזק נובמבר טרם נקבע 19|2017-11-24
פריגו ספטמבר טרם נקבע 20|2017-09-29
פריגו אוקטובר טרם נקבע 20|2017-10-27
פריגו נובמבר טרם נקבע 20|2017-11-24
בינלאומי ספטמבר טרם נקבע 22|2017-09-29
בינלאומי אוקטובר טרם נקבע 22|2017-10-27
בינלאומי נובמבר טרם נקבע 22|2017-11-24
נייס ספטמבר טרם נקבע 23|2017-09-29
נייס אוקטובר טרם נקבע 23|2017-10-27
נייס נובמבר טרם נקבע 23|2017-11-24
דלק קבוצה ספטמבר טרם נקבע 24|2017-09-29
דלק קבוצה אוקטובר טרם נקבע 24|2017-10-27
דלק קבוצה נובמבר טרם נקבע 24|2017-11-24
ישראמקו יהש ספטמבר טרם נקבע 25|2017-09-29
ישראמקו יהש אוקטובר טרם נקבע 25|2017-10-27
ישראמקו יהש נובמבר טרם נקבע 25|2017-11-24
חברה לישראל ספטמבר טרם נקבע 26|2017-09-29
חברה לישראל אוקטובר טרם נקבע 26|2017-10-27
חברה לישראל נובמבר טרם נקבע 26|2017-11-24
פרוטרום ספטמבר טרם נקבע 28|2017-09-29
פרוטרום אוקטובר טרם נקבע 28|2017-10-27
פרוטרום נובמבר טרם נקבע 28|2017-11-24
אלביט מערכות ספטמבר טרם נקבע 29|2017-09-29
אלביט מערכות אוקטובר טרם נקבע 29|2017-10-27
אלביט מערכות נובמבר טרם נקבע 29|2017-11-24
עזריאלי קבוצה ספטמבר טרם נקבע 30|2017-09-29
עזריאלי קבוצה אוקטובר טרם נקבע 30|2017-10-27
עזריאלי קבוצה נובמבר טרם נקבע 30|2017-11-24
דלק קידוחים יהש ספטמבר טרם נקבע 31|2017-09-29
דלק קידוחים יהש אוקטובר טרם נקבע 31|2017-10-27
דלק קידוחים יהש נובמבר טרם נקבע 31|2017-11-24
פז נפט ספטמבר טרם נקבע 32|2017-09-29
פז נפט אוקטובר טרם נקבע 32|2017-10-27
פז נפט נובמבר טרם נקבע 32|2017-11-24
גזית גלוב ספטמבר טרם נקבע 33|2017-09-29
גזית גלוב אוקטובר טרם נקבע 33|2017-10-27
גזית גלוב נובמבר טרם נקבע 33|2017-11-24
מליסרון ספטמבר טרם נקבע 34|2017-09-29
מליסרון אוקטובר טרם נקבע 34|2017-10-27
מליסרון נובמבר טרם נקבע 34|2017-11-24
שטראוס ספטמבר טרם נקבע 35|2017-09-29
שטראוס אוקטובר טרם נקבע 35|2017-10-27
שטראוס נובמבר טרם נקבע 35|2017-11-24
מיילן ספטמבר טרם נקבע 38|2017-09-29
מיילן אוקטובר טרם נקבע 38|2017-10-27
מיילן נובמבר טרם נקבע 38|2017-11-24
פרטנר ספטמבר טרם נקבע 39|2017-09-29
פרטנר אוקטובר טרם נקבע 39|2017-10-27
פרטנר נובמבר טרם נקבע 39|2017-11-24
סלקום ספטמבר טרם נקבע 40|2017-09-29
סלקום אוקטובר טרם נקבע 40|2017-10-27
סלקום נובמבר טרם נקבע 40|2017-11-24
הראל השקעות ספטמבר טרם נקבע 41|2017-09-29
הראל השקעות אוקטובר טרם נקבע 41|2017-10-27
הראל השקעות נובמבר טרם נקבע 41|2017-11-24
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 6200.0 SEP-MZR טרם נקבע 82110347
P 6200.0 SEP-MZR טרם נקבע 82110974
C 6300.0 SEP-MZR טרם נקבע 82110842
P 6300.0 SEP-MZR טרם נקבע 82111477
C 6348.0 SEP-*MZ 855 82036104
P 6348.0 SEP-*MZ 1410 82036336
C 6400.0 SEP-MZR 460 82110339
P 6400.0 SEP-MZR 890 82110966
C 6447.2 SEP-*MZ טרם נקבע 82061821
P 6447.2 SEP-*MZ 950 82062050