מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
כיל ינואר טרם נקבע 8|2018-01-26
כיל פברואר טרם נקבע 8|2018-02-23
כיל מרץ טרם נקבע 8|2018-03-30
פועלים ינואר טרם נקבע 9|2018-01-26
פועלים פברואר טרם נקבע 9|2018-02-23
פועלים מרץ טרם נקבע 9|2018-03-30
לאומי ינואר טרם נקבע 10|2018-01-26
לאומי פברואר טרם נקבע 10|2018-02-23
לאומי מרץ טרם נקבע 10|2018-03-30
טבע ינואר טרם נקבע 11|2018-01-26
טבע פברואר טרם נקבע 11|2018-02-23
טבע מרץ טרם נקבע 11|2018-03-30
דיסקונט ינואר טרם נקבע 12|2018-01-26
דיסקונט פברואר טרם נקבע 12|2018-02-23
דיסקונט מרץ טרם נקבע 12|2018-03-30
מזרחי ינואר טרם נקבע 13|2018-01-26
מזרחי פברואר טרם נקבע 13|2018-02-23
מזרחי מרץ טרם נקבע 13|2018-03-30
בזק ינואר טרם נקבע 19|2018-01-26
בזק פברואר טרם נקבע 19|2018-02-23
בזק מרץ טרם נקבע 19|2018-03-30
פריגו ינואר טרם נקבע 20|2018-01-26
פריגו פברואר טרם נקבע 20|2018-02-23
פריגו מרץ טרם נקבע 20|2018-03-30
בינלאומי ינואר טרם נקבע 22|2018-01-26
בינלאומי פברואר טרם נקבע 22|2018-02-23
בינלאומי מרץ טרם נקבע 22|2018-03-30
נייס ינואר טרם נקבע 23|2018-01-26
נייס פברואר טרם נקבע 23|2018-02-23
נייס מרץ טרם נקבע 23|2018-03-30
דלק קבוצה ינואר טרם נקבע 24|2018-01-26
דלק קבוצה פברואר טרם נקבע 24|2018-02-23
דלק קבוצה מרץ טרם נקבע 24|2018-03-30
ישראמקו יהש ינואר טרם נקבע 25|2018-01-26
ישראמקו יהש פברואר טרם נקבע 25|2018-02-23
ישראמקו יהש מרץ טרם נקבע 25|2018-03-30
חברה לישראל ינואר טרם נקבע 26|2018-01-26
חברה לישראל פברואר טרם נקבע 26|2018-02-23
חברה לישראל מרץ טרם נקבע 26|2018-03-30
פרוטרום ינואר טרם נקבע 28|2018-01-26
פרוטרום פברואר טרם נקבע 28|2018-02-23
פרוטרום מרץ טרם נקבע 28|2018-03-30
אלביט מערכות ינואר טרם נקבע 29|2018-01-26
אלביט מערכות פברואר טרם נקבע 29|2018-02-23
אלביט מערכות מרץ טרם נקבע 29|2018-03-30
עזריאלי קבוצה ינואר טרם נקבע 30|2018-01-26
עזריאלי קבוצה פברואר טרם נקבע 30|2018-02-23
עזריאלי קבוצה מרץ טרם נקבע 30|2018-03-30
דלק קידוחים יהש ינואר טרם נקבע 31|2018-01-26
דלק קידוחים יהש פברואר טרם נקבע 31|2018-02-23
דלק קידוחים יהש מרץ טרם נקבע 31|2018-03-30
פז נפט ינואר טרם נקבע 32|2018-01-26
פז נפט פברואר טרם נקבע 32|2018-02-23
פז נפט מרץ טרם נקבע 32|2018-03-30
גזית גלוב ינואר טרם נקבע 33|2018-01-26
גזית גלוב פברואר טרם נקבע 33|2018-02-23
גזית גלוב מרץ טרם נקבע 33|2018-03-30
מליסרון ינואר טרם נקבע 34|2018-01-26
מליסרון פברואר טרם נקבע 34|2018-02-23
מליסרון מרץ טרם נקבע 34|2018-03-30
שטראוס ינואר טרם נקבע 35|2018-01-26
שטראוס פברואר טרם נקבע 35|2018-02-23
שטראוס מרץ טרם נקבע 35|2018-03-30
פרטנר ינואר טרם נקבע 39|2018-01-26
פרטנר פברואר טרם נקבע 39|2018-02-23
פרטנר מרץ טרם נקבע 39|2018-03-30
סלקום ינואר טרם נקבע 40|2018-01-26
סלקום פברואר טרם נקבע 40|2018-02-23
סלקום מרץ טרם נקבע 40|2018-03-30
הראל השקעות ינואר טרם נקבע 41|2018-01-26
הראל השקעות פברואר טרם נקבע 41|2018-02-23
הראל השקעות מרץ טרם נקבע 41|2018-03-30
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד