מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
כיל פברואר טרם נקבע 8|2018-02-23
כיל מרץ טרם נקבע 8|2018-03-30
כיל אפריל טרם נקבע 8|2018-04-27
פועלים פברואר טרם נקבע 9|2018-02-23
פועלים מרץ טרם נקבע 9|2018-03-30
פועלים אפריל טרם נקבע 9|2018-04-27
לאומי פברואר טרם נקבע 10|2018-02-23
לאומי מרץ טרם נקבע 10|2018-03-30
לאומי אפריל טרם נקבע 10|2018-04-27
טבע פברואר טרם נקבע 11|2018-02-23
טבע מרץ טרם נקבע 11|2018-03-30
טבע אפריל טרם נקבע 11|2018-04-27
דיסקונט פברואר טרם נקבע 12|2018-02-23
דיסקונט מרץ טרם נקבע 12|2018-03-30
דיסקונט אפריל טרם נקבע 12|2018-04-27
מזרחי פברואר טרם נקבע 13|2018-02-23
מזרחי מרץ טרם נקבע 13|2018-03-30
מזרחי אפריל טרם נקבע 13|2018-04-27
בזק פברואר טרם נקבע 19|2018-02-23
בזק מרץ טרם נקבע 19|2018-03-30
בזק אפריל טרם נקבע 19|2018-04-27
פריגו פברואר טרם נקבע 20|2018-02-23
פריגו מרץ טרם נקבע 20|2018-03-30
פריגו אפריל טרם נקבע 20|2018-04-27
בינלאומי פברואר טרם נקבע 22|2018-02-23
בינלאומי מרץ טרם נקבע 22|2018-03-30
בינלאומי אפריל טרם נקבע 22|2018-04-27
נייס פברואר טרם נקבע 23|2018-02-23
נייס מרץ טרם נקבע 23|2018-03-30
נייס אפריל טרם נקבע 23|2018-04-27
דלק קבוצה פברואר טרם נקבע 24|2018-02-23
דלק קבוצה מרץ טרם נקבע 24|2018-03-30
דלק קבוצה אפריל טרם נקבע 24|2018-04-27
ישראמקו יהש פברואר טרם נקבע 25|2018-02-23
ישראמקו יהש מרץ טרם נקבע 25|2018-03-30
ישראמקו יהש אפריל טרם נקבע 25|2018-04-27
חברה לישראל פברואר טרם נקבע 26|2018-02-23
חברה לישראל מרץ טרם נקבע 26|2018-03-30
חברה לישראל אפריל טרם נקבע 26|2018-04-27
פרוטרום פברואר טרם נקבע 28|2018-02-23
פרוטרום מרץ טרם נקבע 28|2018-03-30
פרוטרום אפריל טרם נקבע 28|2018-04-27
אלביט מערכות פברואר טרם נקבע 29|2018-02-23
אלביט מערכות מרץ טרם נקבע 29|2018-03-30
אלביט מערכות אפריל טרם נקבע 29|2018-04-27
עזריאלי קבוצה פברואר טרם נקבע 30|2018-02-23
עזריאלי קבוצה מרץ טרם נקבע 30|2018-03-30
עזריאלי קבוצה אפריל טרם נקבע 30|2018-04-27
דלק קידוחים יהש פברואר טרם נקבע 31|2018-02-23
דלק קידוחים יהש מרץ טרם נקבע 31|2018-03-30
דלק קידוחים יהש אפריל טרם נקבע 31|2018-04-27
פז נפט פברואר טרם נקבע 32|2018-02-23
פז נפט מרץ טרם נקבע 32|2018-03-30
פז נפט אפריל טרם נקבע 32|2018-04-27
גזית גלוב פברואר טרם נקבע 33|2018-02-23
גזית גלוב מרץ טרם נקבע 33|2018-03-30
גזית גלוב אפריל טרם נקבע 33|2018-04-27
מליסרון פברואר טרם נקבע 34|2018-02-23
מליסרון מרץ טרם נקבע 34|2018-03-30
מליסרון אפריל טרם נקבע 34|2018-04-27
שטראוס פברואר טרם נקבע 35|2018-02-23
שטראוס מרץ טרם נקבע 35|2018-03-30
שטראוס אפריל טרם נקבע 35|2018-04-27
פרטנר פברואר טרם נקבע 39|2018-02-23
פרטנר מרץ טרם נקבע 39|2018-03-30
פרטנר אפריל טרם נקבע 39|2018-04-27
סלקום פברואר טרם נקבע 40|2018-02-23
סלקום מרץ טרם נקבע 40|2018-03-30
סלקום אפריל טרם נקבע 40|2018-04-27
הראל השקעות פברואר טרם נקבע 41|2018-02-23
הראל השקעות מרץ טרם נקבע 41|2018-03-30
הראל השקעות אפריל טרם נקבע 41|2018-04-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד