נתוני מסחר
שער בסיס
מספר עסקאות 0
מחזור ביחידות 0
פוזיציות פתוחות
שינוי בפוזיציות פתוחות
ביקושים והיצעים
שער % שינוי שער % שינוי
260 390
ביקושים והיצעים
שער % שינוי כמות שווי באלפי ש"ח
390 3 1.17
ביקושים והיצעים
שער % שינוי כמות שווי באלפי ש"ח
260 3 0.78
יווניות
דלתא
ווגא
גמא
תטא
רו
פרטי נגזר
שם נכס בסיס Dollar
מחיר מימוש 355
גודל חוזה 10000
תאריך פקיעה 24/05/2017
ימים לפקיעה 1
תאריך שער/מדד קובע 23/05/2017
תאריך מסחר אחרון 22/05/2017
שערים תוך יומיים
שעה שער % שינוי מחזור
שערים תוך יומיים
17:34 0
שערים אחרונים
תאריך שער % שינוי מחזור
שערים אחרונים
22/05/2017 0 0
21/05/2017 0 0
18/05/2017 0 0
17/05/2017 0 0
16/05/2017 0 0
נתונים סטטיסטיים
שער גלום
סטיית תקן גלומה
סטיית תקן היסטורית 6.6
שווי תאורטי
פער משווי תאורטי