פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 6.17 31
פנסיה חדשה כללית מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים ומיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה 4.56 32
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 10.7 2187
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 10.08 9757
הראל פנסיה - מניות 9.62 2175
מבטחים החדשה - מסלול מניות 8.43 2063
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 8.41 9758
מקפת אישית - מסלול מניות 8.33 2142
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 7.97 2105
כלל פנסיה מניות 7.81 9647
ילידי שנות ה-80 7.62 9823
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 7.56 1589
ילידי שנות ה-90 7.53 9821
ילידי שנות ה-70 7.5 9825
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 7.43 9983
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 7.4 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 7.39 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 7.37 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 7.36 2184
הראל פנסיה - מנוף כללי 7.34 2177
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 7.32 8812
הראל פנסיה - גילעד כללי 7.3 2172
פסגות מקיפה - אפיק מניות 7.21 2071
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 7.16 9974
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 7.15 2155
מיטבית עתודות - ספיר 6.74 2002
ילידי שנות ה-60 6.4 9827
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 6.38 9975
מבטחים החדשה - כללי 6.37 2009
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 6.34 2014
מקפת אישית - כללי 6.33 2102
כלל פנסיה עד 50 6.15 9654
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות 6.15 9982
מסלול לבני 50 ומטה 6.11 2070
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 5.72 9768
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 5.57 9976
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 5.46 2004
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 5.4 2013
עד גיל 50 5.33 8801
אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.19 8602
מיטב דש מקיפה 50-60 5.17 9967
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 5.13 9980
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 5.12 9968
כלל פנסיה 50-60 5.03 9655
ילידי שנות ה-50 4.97 9829
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 4.89 2182
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 4.45 9759
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 4.37 9769
מקפת אישית - מסלול הלכה 4.32 2112
גיל 50 עד 60 4.3 8802
הראל פנסיה - הלכה 4.23 2173
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 4.19 2012
כלל פנסיה 60 ומעלה 4.05 9656
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 3.95 2188
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 3.82 9760
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 3.74 9649
מגיל 60 3.67 8803
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 3.65 9984
מיטב דש מקיפה הלכה 3.51 2156
מסלול אג"ח עד 15% מניות 3.5 8484
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.42 2174
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 3.41 2072
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 3.28 2074
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 3.26 9770
אפיק כללי למקבלי פנסיה 3.2 2207
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 3.14 2011
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 2.97 2242
מסלול קצבה לזכאים קיימים 2.95 9987
מבטחים החדשה זכאים קיימים 2.82 8561
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 2.65 9849
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 2.64 8588
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 2.61 1560
מסלול הלכה למבקלי קצבה - חושן 2.59 9650
כלל פנסיה אג"ח 2.44 9648
פסגות לבני 60 ומעלה 2.38 1693
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.35 2205
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.32 2104
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 2.24 2064
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 2.11 8645
מקפת אישית - מסלול אג"ח 1.96 2144
פסגות מקיפה חו"ל 1.8 9850
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 1.74 2199
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.53 9097
מקפת אישית - שקלי טווח קצר 1.52 2143
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.48 2189
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 0.96 9978
פסגות פנסיה - פנסיונרים 0.67 2214
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 0.66 1703
מבטחים החדשה פנסיונרים -1.01 2212
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה -1.06 2203
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.88 2157
מסלול בסיסי למקבלי קצבה -2.03 2201
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה -2.75 8806
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה -2.89 2196
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -3.75 9979
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול שיטת הפניקס מאוחד 7738
* אפיק השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 8603