פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 6.18 31
פנסיה חדשה כללית מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים ומיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה 4.99 32
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 10.18 9757
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 9.22 2187
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 8.84 9983
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 8.59 9758
מבטחים החדשה - מסלול מניות 8.4 2063
הראל פנסיה - מניות 8.25 2175
מקפת אישית - מסלול מניות 7.65 2142
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 7.57 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 7.57 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 7.52 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 7.47 2184
כלל פנסיה מניות 7.46 9647
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 7.4 8812
ילידי שנות ה-80 7.3 9823
ילידי שנות ה-90 7.23 9821
ילידי שנות ה-70 7.16 9825
הראל פנסיה - מנוף כללי 6.91 2177
הראל פנסיה - גילעד כללי 6.89 2172
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 6.82 1589
מיטבית עתודות - ספיר 6.77 2002
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 6.75 2105
מבטחים החדשה - כללי 6.66 2009
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 6.66 2014
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 6.57 9974
פסגות מקיפה - אפיק מניות 6.34 2071
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 6.3 2155
כלל פנסיה עד 50 6.25 9654
ילידי שנות ה-60 6.22 9827
מקפת אישית - כללי 6.12 2102
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 5.9 9975
מסלול לבני 50 ומטה 5.83 2070
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 5.78 2013
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 5.57 2004
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות 5.43 9982
עד גיל 50 5.31 8801
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 5.3 9976
כלל פנסיה 50-60 5.25 9655
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 5.21 9968
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 5.05 9768
אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.01 8602
ילידי שנות ה-50 4.98 9829
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 4.95 9980
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 4.95 2182
מיטב דש מקיפה 50-60 4.91 9967
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 4.83 9759
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 4.75 2012
גיל 50 עד 60 4.51 8802
כלל פנסיה 60 ומעלה 4.46 9656
הראל פנסיה - הלכה 4.41 2173
מקפת אישית - מסלול הלכה 4.35 2112
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 4.28 9760
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 4.2 2188
מסלול אג"ח עד 15% מניות 3.99 8484
מגיל 60 3.97 8803
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 3.86 9769
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 3.83 9649
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 3.78 9984
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.72 2174
אפיק כללי למקבלי פנסיה 3.67 2207
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 3.56 2242
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 3.56 2011
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 3.44 2074
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 3.42 2072
מיטב דש מקיפה הלכה 3.28 2156
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 3.2 9770
מסלול קצבה לזכאים קיימים 3.18 9987
מסלול הלכה למבקלי קצבה - חושן 3.14 9650
מבטחים החדשה זכאים קיימים 3.12 8561
כלל פנסיה אג"ח 3.1 9648
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 3.05 1560
פסגות מקיפה חו"ל 3 9850
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 2.99 8588
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.99 2205
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.85 2104
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 2.81 9849
פסגות לבני 60 ומעלה 2.75 1693
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 2.61 2064
מקפת אישית - מסלול אג"ח 2.46 2144
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 2.38 8645
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 1.98 2199
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 1.88 9978
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 1.59 1703
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.43 9097
מקפת אישית - שקלי טווח קצר 1.41 2143
פסגות פנסיה - פנסיונרים 1.4 2214
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.39 2189
מבטחים החדשה פנסיונרים 0.21 2212
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 0.08 2203
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה -0.82 2157
מסלול בסיסי למקבלי קצבה -0.98 2201
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -1.78 9979
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה -1.83 8806
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה -2.06 2196
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול שיטת הפניקס מאוחד 7738
* אפיק השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 8603