פנסיה
תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 7.32 31
פנסיה חדשה כללית מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים ומיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה 6.01 32
ביצועים
דמי ניהול ממוצעים מההפקדות 2.807
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה 0.261
סה"כ נכסים במי ש"ח 264222
סטיית תקן ממוצעת 3.9
תשואה חודשית 0.94
תשואה שנתית 7.32
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.82
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 6.81
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים