פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 8.31 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 12.37 2187
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 12.08 9757
הראל פנסיה - מניות 11.26 2175
כלל פנסיה מניות 10.83 9647
מבטחים החדשה - מסלול מניות 10.6 2063
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 10.32 9983
מקפת אישית - מסלול מניות 10.19 2142
ילידי שנות ה-90 10.06 9821
ילידי שנות ה-80 10.05 9823
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 9.96 9758
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 9.91 2105
ילידי שנות ה-70 9.86 9825
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 9.76 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 9.76 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 9.73 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 9.72 2184
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 9.71 8812
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 9.45 1589
הראל פנסיה - מנוף כללי 9.3 2177
הראל פנסיה - גילעד כללי 9.3 2172
מיטבית עתודות - ספיר 9.2 2002
כלל פנסיה עד 50 9 9654
פסגות מקיפה - אפיק מניות 8.95 2071
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 8.62 2014
ילידי שנות ה-60 8.62 9827
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 8.56 9974
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 8.3 2155
מבטחים החדשה - כללי 8.26 2009
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות 8.26 9982
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 8.09 9975
מקפת אישית - כללי 8.04 2102
מסלול לבני 50 ומטה 7.95 2070
עד גיל 50 7.7 8801
כלל פנסיה 50-60 7.69 9655
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 7.55 2004
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 7.54 2013
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 7.23 9976
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 7.19 9768
ילידי שנות ה-50 7.01 9829
מיטב דש מקיפה 50-60 6.96 9967
גיל 50 עד 60 6.72 8802
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 6.72 2182
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 6.71 9968
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 6.71 9980
כלל פנסיה 60 ומעלה 6.66 9656
מקפת אישית - מסלול הלכה 6.4 2112
הראל פנסיה - הלכה 6.36 2173
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 6.32 9760
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 6.25 2012
מגיל 60 6.16 8803
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 6.11 9984
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 5.91 9759
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 5.87 2072
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 5.86 2074
אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.8 8602
מסלול אג"ח עד 15% מניות 5.74 8484
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 5.66 2242
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 5.6 9769
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 5.59 2188
אפיק כללי למקבלי פנסיה 5.51 2207
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.28 2205
מיטב דש מקיפה הלכה 5.27 2156
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 5.26 9649
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 5.23 2174
אפיק השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 5.14 8603
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 4.99 9770
מסלול הלכה למבקלי קצבה - חושן 4.97 9650
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 4.96 1560
מבטחים החדשה זכאים קיימים 4.92 8561
כלל פנסיה אג"ח 4.9 9648
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 4.73 2011
פסגות לבני 60 ומעלה 4.64 1693
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 4.55 9849
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 4.54 8588
מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.45 9987
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 4.15 1703
מקפת אישית - מסלול אג"ח 4.06 2144
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.06 2214
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 3.91 2104
מבטחים החדשה פנסיונרים 3.86 2212
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.84 2203
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 3.84 8645
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.62 2064
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 3.21 9978
פסגות מקיפה חו"ל 3.16 9850
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.1 2199
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.74 2201
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.5 2196
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.3 2157
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 2.29 8806
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.57 9097
מקפת אישית - שקלי טווח קצר 1.57 2143
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.54 2189
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -1.74 9979
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול שיטת הפניקס מאוחד 7738