פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 6.18 31
פנסיה חדשה כללית מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים ומיועדת לחיסכון של כספים לפנסיה 4.99 32
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות 11.38 8318
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 9.59 9761
מיטב דש כללית מסלול מניות 9.57 2109
מקפת משלימה - מסלול מניות 7.73 2146
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50-60 7.56 9762
מבטחים כללית יעד לפרישה 2040 7.5 1645
מבטחים כללית יעד לפרישה 2045 7.43 1651
מבטחים כללית יעד לפרישה 2055 7.36 1653
מבטחים כללית יעד לפרישה 2050 7.32 1652
מבטחים כללית יעד לפרישה 2060 7.18 1666
מבטחים כללית יעד לפרישה 2035 6.32 1638
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-80 6.32 9862
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-90 6.31 9864
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 6.22 7234
הראל פנסיה כללית - כללי 6.13 2164
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-70 6.1 9860
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 6.07 7235
פסגות כללית - אפיק מניות 5.69 2066
כלל פנסיה משלימה - כללי 5.39 2176
מבטחים כללית יעד לפרישה 2030 5.26 1619
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-60 5.15 9858
כלל פנסיה משלימה עד 50 5.12 9633
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה 4.9 9752
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 4.88 7236
מיטב דש כללית מסלול לבני 50 ומטה 4.84 2158
מקפת משלימה - כללי 4.61 2145
כלל פנסיה משלימה 50-60 4.56 9634
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60 4.47 9753
בני 50 ומטה 4.21 9453
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-50 4.12 9856
מבטחים כללית יעד לפרישה 2025 3.87 1609
לבני 50 עד 60 3.75 9454
בני 60 ומעלה 3.55 9455
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה 3.46 9754
מיטב דש כללית- מסלול הלכה 3.45 2159
מסלול לבני 50 ומטה 3.44 2065
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 3.4 9763
כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה 3.37 9635
מקפת משלימה - מסלול הלכה 3.2 2149
אפיק כללי למקבלי פנסיה 3.1 2208
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 3.01 8319
מבטחים כללית יעד לפרישה 2020 2.89 1608
מיטב דש כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 2.63 2108
מיטב דש כללית 50-60 2.62 9972
מסלול לבני 50 עד 60 2.57 2067
כלל פנסיה משלימה - פנסיונרים 2.43 2206
מקפת משלימה - מסלול אג"ח 2.04 2148
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 1.93 2068
מיטב דש כללית 60 ומעלה 1.82 9973
פסגות כללית - פנסיונרים 0.78 2215
פסגות כללית מסלול הלכה 0.6 1709
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.18 2200
מקפת משלימה - שקלי טווח קצר 0.13 2147
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.08 8320
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה -0.14 2204
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים -0.4 2202
מבטחים החדשה פלוס תיק פנסיונרים -0.54 2213
מיטב דש כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -0.81 2160
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה -1.57 8580