פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 8.19 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות 16.48 8318
מיטב דש כללית מסלול מניות 14.43 2109
מקפת משלימה - מסלול מניות 12.71 2146
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 11.35 9761
פסגות כללית - אפיק מניות 10.69 2066
מבטחים כללית יעד לפרישה 2040 10.6 1645
מבטחים כללית יעד לפרישה 2045 10.56 1651
מבטחים כללית יעד לפרישה 2055 10.51 1653
מבטחים כללית יעד לפרישה 2050 10.47 1652
מבטחים כללית יעד לפרישה 2060 10.26 1666
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50-60 9.14 9762
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-80 9.06 9862
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-90 8.99 9864
מבטחים כללית יעד לפרישה 2035 8.79 1638
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-70 8.78 9860
הראל פנסיה כללית - כללי 8.47 2164
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 8.03 7234
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 7.97 7235
כלל פנסיה משלימה עד 50 7.94 9633
כלל פנסיה משלימה - כללי 7.62 2176
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-60 7.29 9858
מיטב דש כללית מסלול לבני 50 ומטה 7.18 2158
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה 7.13 9752
מבטחים כללית יעד לפרישה 2030 7.1 1619
בני 50 ומטה 6.81 9453
כלל פנסיה משלימה 50-60 6.8 9634
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60 6.54 9753
מקפת משלימה - כללי 6.35 2145
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 6.28 7236
מסלול לבני 50 ומטה 5.92 2065
לבני 50 עד 60 5.78 9454
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-50 5.71 9856
מיטב דש כללית- מסלול הלכה 5.48 2159
בני 60 ומעלה 5.37 9455
מיטב דש כללית 50-60 5.12 9972
מבטחים כללית יעד לפרישה 2025 5.05 1609
כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה 5 9635
מקפת משלימה - מסלול הלכה 4.98 2149
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה 4.85 9754
מסלול לבני 50 עד 60 4.5 2067
אפיק כללי למקבלי פנסיה 4.15 2208
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 4.06 9763
כלל פנסיה משלימה - פנסיונרים 3.83 2206
מבטחים כללית יעד לפרישה 2020 3.67 1608
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 3.57 8319
מיטב דש כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 3.38 2108
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 3.16 2068
מיטב דש כללית 60 ומעלה 3.09 9973
מקפת משלימה - מסלול אג"ח 2.91 2148
פסגות כללית - פנסיונרים 2.19 2215
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה 1.73 2204
מבטחים החדשה פלוס תיק פנסיונרים 1.24 2213
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים 1.22 2202
פסגות כללית מסלול הלכה 1.08 1709
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 1.05 2200
מיטב דש כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.95 2160
מקפת משלימה - שקלי טווח קצר 0.1 2147
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 0.07 8580
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.05 8320