תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.61 0.63
תשואה מתחילת השנה 0.93 -0.22
תשואה שנתית 7.12 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.36 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 5.6 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.59 2.74
סטיית תקן 3 שנים 3.63 4.21
סטיית תקן 5 שנים 3.82 4.48
שארפ 3 שנים 0.83 0.38
שארפ 5 שנים 1.19 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 29.62
אג"ח קונצרני 28.76
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 28.78
פיקדונות והלוואות 1.31
מזומנים ושווי מזומנים 8.28
קרנות נאמנות 0.29
נכסים אחרים 2.95
* חשיפה למניות במונחי דלתא 36.51
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 86.49 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 13.51 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 62.99 53.31
הנכסים הלא סחירים 37.01 46.69