תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.23 1.21
תשואה מתחילת השנה 3.06 1.81
תשואה שנתית 6.52 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 3.66 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 6.15 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.56 3.03
סטיית תקן 3 שנים 3.67 4.2
סטיית תקן 5 שנים 3.55 4.23
שארפ 3 שנים 0.92 0.41
שארפ 5 שנים 1.46 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 29.4
אג"ח קונצרני 25.28
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 36.46
פיקדונות והלוואות 1.19
מזומנים ושווי מזומנים 5.85
קרנות נאמנות 0.27
נכסים אחרים 1.55
* חשיפה למניות במונחי דלתא 40.54
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 84.85 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 15.15 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 64.08 53.19
הנכסים הלא סחירים 35.92 46.81