תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.35 0.63
תשואה מתחילת השנה 1.78 -0.22
תשואה שנתית 11.72 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 5.68 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 7.64 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.11 2.74
סטיית תקן 3 שנים 4.41 4.21
סטיית תקן 5 שנים 4.35 4.48
שארפ 3 שנים 1.18 0.38
שארפ 5 שנים 1.5 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 50.75
אג"ח קונצרני 13.4
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 19.48
פיקדונות והלוואות 3.14
מזומנים ושווי מזומנים 7.8
קרנות נאמנות 1.24
נכסים אחרים 4.18
* חשיפה למניות במונחי דלתא 37.04
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 81.41 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.59 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 62.16 53.31
הנכסים הלא סחירים 37.84 46.69