תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.39 1.21
תשואה מתחילת השנה 5.27 1.81
תשואה שנתית 10.32 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 5.6 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 8.42 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.68 3.03
סטיית תקן 3 שנים 4.4 4.2
סטיית תקן 5 שנים 4.14 4.23
שארפ 3 שנים 1.2 0.41
שארפ 5 שנים 1.8 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 50.36
אג"ח קונצרני 11.66
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 21.74
פיקדונות והלוואות 2.25
מזומנים ושווי מזומנים 8.35
קרנות נאמנות 1.52
נכסים אחרים 4.12
* חשיפה למניות במונחי דלתא 39.61
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 81.68 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.32 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 64.42 53.19
הנכסים הלא סחירים 35.58 46.81