תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.75 0.63
תשואה מתחילת השנה 0.85 -0.22
תשואה שנתית 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.74
סטיית תקן 3 שנים 4.21
סטיית תקן 5 שנים 4.48
שארפ 3 שנים 0.38
שארפ 5 שנים 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 44.15
אג"ח קונצרני 17.27
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 29.15
פיקדונות והלוואות 2.26
מזומנים ושווי מזומנים 3.95
קרנות נאמנות 2.28
נכסים אחרים 0.95
* חשיפה למניות במונחי דלתא 37.44
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 81.26 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 18.74 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.83 53.31
הנכסים הלא סחירים 32.17 46.69