תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.98 1.21
תשואה מתחילת השנה 3.19 1.81
תשואה שנתית 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.03
סטיית תקן 3 שנים 4.2
סטיית תקן 5 שנים 4.23
שארפ 3 שנים 0.41
שארפ 5 שנים 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 42.69
אג"ח קונצרני 16.72
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 29.73
פיקדונות והלוואות 1.86
מזומנים ושווי מזומנים 4.75
קרנות נאמנות 2.53
נכסים אחרים 1.71
* חשיפה למניות במונחי דלתא 37.98
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 80.49 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 19.51 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.87 53.19
הנכסים הלא סחירים 32.13 46.81