תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.71 0.89
תשואה מתחילת השנה 0.71 0.89
תשואה שנתית 5.52 6.51
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.67
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.39
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.17 1.45
סטיית תקן 3 שנים 3.37
סטיית תקן 5 שנים 3.31
שארפ 3 שנים 0.75
שארפ 5 שנים 1.15
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 90.52 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 9.48 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.28 53.76
הנכסים הלא סחירים 26.72 46.24