תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.65 0.63
תשואה מתחילת השנה 1.05 -0.22
תשואה שנתית 7.97 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.19 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 6.27 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.3 2.74
סטיית תקן 3 שנים 3.88 4.21
סטיית תקן 5 שנים 3.71 4.48
שארפ 3 שנים 0.97 0.38
שארפ 5 שנים 1.4 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 38.75
אג"ח קונצרני 15.06
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 22.54
פיקדונות והלוואות 8.1
מזומנים ושווי מזומנים 4.78
קרנות נאמנות 7.14
נכסים אחרים 3.64
* חשיפה למניות במונחי דלתא 32.51
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 74.12 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 25.88 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 56.44 53.31
הנכסים הלא סחירים 43.56 46.69