תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.93 1.21
תשואה מתחילת השנה 3.49 1.81
תשואה שנתית 7.09 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.45 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 6.82 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.09 3.03
סטיית תקן 3 שנים 3.87 4.2
סטיית תקן 5 שנים 3.56 4.23
שארפ 3 שנים 1.07 0.41
שארפ 5 שנים 1.65 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 38.73
אג"ח קונצרני 14.15
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 23.14
פיקדונות והלוואות 8.58
מזומנים ושווי מזומנים 5.15
קרנות נאמנות 6.71
נכסים אחרים 3.54
* חשיפה למניות במונחי דלתא 33.14
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 74.34 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 25.66 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 55.75 53.19
הנכסים הלא סחירים 44.25 46.81