תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.08 0.87
תשואה מתחילת השנה 0.59
תשואה שנתית 1.59
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.04
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.21
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.83
סטיית תקן 3 שנים 4.19
סטיית תקן 5 שנים 4.41
שארפ 3 שנים 0.39
שארפ 5 שנים 0.72
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 39.8
אג"ח קונצרני 15.77
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 27.32
פיקדונות והלוואות 2.98
מזומנים ושווי מזומנים 5.22
קרנות נאמנות 5.73
נכסים אחרים 3.19
* חשיפה למניות במונחי דלתא 36.11
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 76.72 73.06
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 23.28 26.94
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 62.75 53.26
הנכסים הלא סחירים 37.25 46.74