תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.69 1.21
תשואה מתחילת השנה 2.85 1.81
תשואה שנתית 6.79 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.76 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 7.53 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.4 3.03
סטיית תקן 3 שנים 3.76 4.2
סטיית תקן 5 שנים 3.53 4.23
שארפ 3 שנים 1.19 0.41
שארפ 5 שנים 1.86 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 35.86
אג"ח קונצרני 8.03
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 27.98
פיקדונות והלוואות 11
מזומנים ושווי מזומנים 4.53
קרנות נאמנות 5.91
נכסים אחרים 6.69
* חשיפה למניות במונחי דלתא 33.26
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 71.36 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 28.64 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 49.67 53.19
הנכסים הלא סחירים 50.33 46.81