תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.59 0.63
תשואה מתחילת השנה 0.7 -0.22
תשואה שנתית 7.71 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.92 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 7.03 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.53 2.74
סטיית תקן 3 שנים 3.81 4.21
סטיית תקן 5 שנים 3.73 4.48
שארפ 3 שנים 1.19 0.38
שארפ 5 שנים 1.6 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 36.2
אג"ח קונצרני 8.14
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 27.3
פיקדונות והלוואות 11.48
מזומנים ושווי מזומנים 4
קרנות נאמנות 5.57
נכסים אחרים 7.3
* חשיפה למניות במונחי דלתא 32.56
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 71.43 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 28.57 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 48.38 53.31
הנכסים הלא סחירים 51.62 46.69