תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.05 1.21
תשואה מתחילת השנה 3.63 1.81
תשואה שנתית 6.81 2.64
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.41 2.07
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 7.68 5
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.33 3.03
סטיית תקן 3 שנים 4.11 4.2
סטיית תקן 5 שנים 3.9 4.23
שארפ 3 שנים 0.99 0.41
שארפ 5 שנים 1.71 0.95
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 37.1
אג"ח קונצרני 16.43
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 27.83
פיקדונות והלוואות 5.06
מזומנים ושווי מזומנים 3.27
קרנות נאמנות 5.4
נכסים אחרים 4.93
* חשיפה למניות במונחי דלתא 35.31
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 66.59 73.09
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 33.41 26.91
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 55.88 53.19
הנכסים הלא סחירים 44.12 46.81