תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.73 0.63
תשואה מתחילת השנה 1.14 -0.22
תשואה שנתית 7.11 1.49
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 4.33 1.97
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 7.12 4.71
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.39 2.74
סטיית תקן 3 שנים 4.14 4.21
סטיית תקן 5 שנים 4.1 4.48
שארפ 3 שנים 0.95 0.38
שארפ 5 שנים 1.47 0.81
הרכב נכסי הקופה באחוזים
אג"ח ממשלתיות 36.99
אג"ח קונצרני 15.67
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות * 27.05
פיקדונות והלוואות 5.2
מזומנים ושווי מזומנים 4.44
קרנות נאמנות 5.59
נכסים אחרים 5.06
* חשיפה למניות במונחי דלתא 34.61
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 67.31 73.12
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 32.69 26.88
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 55.89 53.31
הנכסים הלא סחירים 44.11 46.69