תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.06 0.75
תשואה מתחילת השנה 3.66 2.15
תשואה שנתית 5.46 1.47
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.18
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.69
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.61 2.41
סטיית תקן 3 שנים 4.22
סטיית תקן 5 שנים 4.11
שארפ 3 שנים 0.46
שארפ 5 שנים 0.94
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 69.74 72.88
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 30.27 27.12
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 72.69 53.78
הנכסים הלא סחירים 27.31 46.22