תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.21 0.3
תשואה מתחילת השנה 3.15 2.94
תשואה שנתית 4.09 2.72
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.76
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.28
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.92 1.73
סטיית תקן 3 שנים 3.23
סטיית תקן 5 שנים 3.13
שארפ 3 שנים 0.51
שארפ 5 שנים 1.13
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.67 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.33 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 67.3 53.29
הנכסים הלא סחירים 32.7 46.71