תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.12 0.74
תשואה מתחילת השנה 1.12 0.74
תשואה שנתית 7.02 6.09
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.59
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.26
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.16 1.3
סטיית תקן 3 שנים 3.06
סטיית תקן 5 שנים 3.05
שארפ 3 שנים 0.8
שארפ 5 שנים 1.21
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 72.55 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 27.45 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 63.27 53.76
הנכסים הלא סחירים 36.73 46.24