תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.78 0.04
תשואה מתחילת השנה 5.58 2.31
תשואה שנתית 7.92 1.91
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.44
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.94
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.35 1.22
סטיית תקן 3 שנים 2.03
סטיית תקן 5 שנים 1.92
שארפ 3 שנים 0.65
שארפ 5 שנים 1.15
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 69.2 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 30.8 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 60.52 53.29
הנכסים הלא סחירים 39.48 46.71