תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 2.93 4.46
תשואה מתחילת השנה 2.93 4.46
תשואה שנתית 13.63 19.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 8.99
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 10.89
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 2.65 5.09
סטיית תקן 3 שנים 9.58
סטיית תקן 5 שנים 8.77
שארפ 3 שנים 0.9
שארפ 5 שנים 1.15
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 62.94 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 37.05 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 73.32 53.76
הנכסים הלא סחירים 26.68 46.24