תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.15 0.05
תשואה מתחילת השנה 2.59 3.31
תשואה שנתית 2.99 2.73
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 2.06
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 4.22
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 0.71 1.74
סטיית תקן 3 שנים 2.89
סטיית תקן 5 שנים 2.75
שארפ 3 שנים 0.67
שארפ 5 שנים 1.26
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 97.85 73.03
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 2.15 26.97
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 58.25 53.29
הנכסים הלא סחירים 41.75 46.71