תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 1.41 0.21
תשואה מתחילת השנה 1.41 0.21
תשואה שנתית 7.7 3.37
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים) 1.63
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים) 2.68
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 1.45 0.82
סטיית תקן 3 שנים 1.78
סטיית תקן 5 שנים 1.85
שארפ 3 שנים 0.86
שארפ 5 שנים 1.15
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 88.19 72.32
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 11.81 27.68
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 72.52 53.76
הנכסים הלא סחירים 27.48 46.24